top of page
Design til tekstiltryk
Mønstre til stof og tapeter
Design for print on fabrics
Motifs and patterns for fabric and wall paper

Priser, konsultationer med rabat

 • Konsultationer 3 tim

  1.450kr.
   
  For designere og forfattere, 3 konsultationer a 1 timer
  Gyldig i 6 måneder
  • Konsultation, online 1 time
  • Konsultation, online 1 time
  • Konsultation, online 1 time
 • Bogprojekt, hel bog

  1.950kr.
  Hver måned
  Du skriver, vi tager hånd om resten
  Gyldig i 6 måneder
  • Konsultationer, helt bogprojekt
  • Valg af bogformat
  • Sideopsætning af automatisk sidehoved, pagina, brødtekst mv.
  • Bogsidernes inddeling (sidefald)
  • Skriftfont, spatiering og linjeskydning (liniefald)
  • Grafik, motiver og foto, korrekt opløsning (pixels)
  • Opsæt autonummerering af kapitler, figurer og afsnit
  • ISBN – indhentning af bogens ISBN-nummer (en slags CPR-numme
  • PDF korrekturer
  • Forfatterkommentarer via Acrobat PDF notes
  • Omslagets for- og bagsidedesign
  • Bogomslagets formater
  • Udgivelse, priser og pligtaflevering
  • Salg via boghandlere
  • Markedsføring via websites
  • Ads, reklame via sociale Medier, SoMe
bottom of page